Ποιο είναι το rss του blog σου

Blogspot Blog

  • Αν είσαι στο blogspot σε subdomain http://myblog.blogspot.com/feeds/posts/default
  • Αν είσαι στο  blogspot με δικό σου domain http://mydomain.gr/feeds/posts/default

Δηλαδή προσθέτεις το  /feeds/posts/default μετά το url του blog σου

Wordpress blog

  • Αν είσαι στο wordpress προσθέτεις το /feed μετά το domain ή το subdomain σου

Παράδειγμα https://myblog.com/feed/

https://myblog.gr/feed/

Tumblr blog

  • Αν είσαι στο tumblr https://example.tumblr.com/rss
Δηλαδή προσθέτεις το /rss μετά το tumblr.com
EditYourLife Magazine